Over Unipak

DUURZAAM ONDERNEMEN

Na enkele decennia vanuit Bergen op Zoom te hebben gewerkt, vestigden wij ons in 2008 in het mooie Noord Brabantse Steenbergen.
Met de mogelijkheid om productie, opslag en kantoren op een en dezelfde plaats te verwezenlijken en met het A4 traject Dinteloord-Bergen op Zoom naast de deur, is deze locatie een perfecte uitvalsbasis.
Unipak is een zeer platte organisatie met ca. 55 enthousiaste medewerkers. 33 hiervan zijn direct bij onze productie betrokken. Zij werken in een 3-ploegen systeem gedurende 5 dagen per week.
Door zo veel mogelijk in eigen hand te houden, dwz. materiaalvoorziening, productie, opslag, verkoop en logistiek, streven wij naar een zo hoog mogelijke servicegraad voor onze klanten.

Duurzaam ondernemen

Unipak is een middelgrote onderneming, en bescheiden als we zijn, proberen ook wij ten aanzien van onze klanten, onze omgeving en de uiteindelijke consument ons steentje bij te dragen aan een beter milieu, door op een maatschappelijk verantwoorde manier kunststof te verwerken tot een bruikbaar eindproduct.

Ons terdege bewust van het feit dat in de wereld van vandaag en morgen we verantwoord met onze omgeving om moeten gaan, streven wij continu naar een gezonder ondernemingsklimaat. Dit maken we concreet in ons energiebeleidsplan. een en ander resulteert in ecologische en economische benefits voor zowel onze onderneming als onze klanten.

Optimale recycling van grondstof
PlasticRecyclingIn de praktijk betekent dit dat wij middels efficiënt gebruik van ons productieapparaat de milieudruk kunnen verlagen en ecologisch voordeel kunnen behalen middels het optimaal recycleren van grondstof. Industrie-eigen restproduct en uitval worden direct of indirect weer in ons proces opgenomen. Hierdoor voeren wij zelf nauwelijks afval (landfill) af en zetten we de grondstof effectief in voor het vervaardigen van gereed product. Het afval dat na deze processen alsnog resteert, wordt op duurzame wijze extern gerecycleerd of zodanig verwerkt, dat de daarbij veroorzaakte CO2 uitstoot zeer laag is. Zie ook bijgevoegd certificaat van onze afvalverwerker.

 

Certificaat Afvalverwerker
Kartonnen herbruikbare verpakking
Ook op verpakkingsvlak trachten wij zowel ecologisch als economisch stappen te maken. Meer en meer werken we met herbruikbare kartonnen containerdozen. Naast een milieuvriendelijker verpakkingsbeleid is ook de opslag en handeling hiervan veel efficiënter.

 

 

 

Back to Top